EMS oppfordrer meglerstudentene til å bli tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund

Eiendomsmeglerstyret og Norges Eiendomsmeglerforbund har i år etablert et systematisk samarbeid med en felles ambisjon om å rekruttere alle BI-studentene som medlemmer. Det er vi som er fremtidens eiendomsmeglere, og nettopp derfor burde vi være et tydelig talerør i debatten om bransjens utvikling. Det er ingen tvil om at vi står sterkere som en yrkesgruppe dersom alle stiller seg bak NEF. Dette vil gi tyngden ovenfor beslutningstakere og opinionen, samt gjennomslagskraft i debatten om bransjens rammevilkår.

Gjennom et godt organisert samarbeid med NEF har EMS satt studentenes perspektiv på viktige saker som beveger seg i media. Alle i Eiendomsmeglerstyret er studenttilknyttet i NEF, og har dermed bidratt til å påvirke utviklingen av fremtidenes eiendomsmegler. I dette innlegget skal vi gi dere en kort forklaring på hva NEF arbeider med, og forhåpentligvis få våre kjære medstudenter til å investere i studenttilknyttingen.

Hva er Norges Eiendomsmeglerforbund?

Norges Eiendomsmeglerforbund jobber aktivt for eiendomsmeglernes rammebetingelser og er bransjens talerør utad. NEF har bransjens største nettverk, stor politisk gjennomslagskraft og arbeider med å sikre best mulig ivaretakelse av bransjen. Forbundet arbeider også for å trygge bolighandelen for forbrukerne. Dette medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene.

NEF har kontinuerlig møter med beslutningstagere i regjeringen, Stortinget og departementene hvor de spiller inn forslag til endringer i lovverket som vil være positivt for boligomsetningen i Norge. Erfaringene de bringer videre fra medlemmene gir beslutningstakerne et godt grunnlag til å danne seg et bilde om hvordan boligmarkedet fungerer. NEF har en god dialog med foretaksforeningen, takstforeningene, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Huseiernes landsforbund m.fl., for å snakke eiendomsmeglerens sak og bidra til å trygge bolighandelen for forbrukerne. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet (FREMS) sammen med Handelshøyskolen BI.

Hva får man som studenttilknyttet?

Som studentmedlem kan man delta på boligkonferanser, abonnere på tidsskriftet Eiendomsmegleren, få tilgang til NEFs fordelsprogram, fagartikler, lokalforeningsmøter, få tilsendt e-nyhetsbrev og få rabatterte priser på kurs.

Eiendomsmeglerstyret med egen studentside i NEF-bladet

Bladet «Eiendomsmegleren» gis ut i åtte utgaver i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEFs etter- og videreutdanningsvirksomhet. Gjennom en egen studentside i regi av Eiendomsmeglerstyret er nå studentenes perspektiver representert i NEF-bladet. Som studenttilknyttet kan du nå være med på å påvirke innholdet i sakene fra styret.

Dersom flertallet av studentene velger å bli studenttilknyttet i NEF, kan EMS garantere at studentenes perspektiver blir en viktig del av fremtidens boligdebatt. EMS vil derfor oppfordre studentene til å ta ansvar for å stå sterkere som en yrkesgruppe, forteller lederen i Eiendomsmeglerstyret, Anders Kløvning.