Muligheter etter fullført bachelorgrad i Eiendomsmegling

I disse dager er det mange 3.årsstudenter som går mot den store overgangen i utdanningsløpet, nemlig overgangen fra studentlivet til arbeidslivet. I den anledning ønsker EMS å bevisstgjøre de ferdigutdannende studentene om hvilke videre utdanningsmuligheter som er aktuelle etter en fullført bachelorgrad i Eiendomsmegling.

Det snakkes lite om bransjen og dagens marked på skolen, og derfor tok EMS initiativ til å arrangere en faglunsj den 24.april, sammen med NEF. Interessante temaer som endringer i lovverket, digitalisering og arbeidslivet sine utfordringer og muligheter stod på programmet. Gjennomføringen ble vellykket, og både Margrethe og Carsten holdt veldig gode forberedelsesforedrag. Selv om det ble gitt en god innføring i hvordan hverdagen for de nyutdannede eiendomsmeglerfullmektigene er, så finnes det mange studenter som vil gå andre veier enn meglerbransjen. Ivaretakelsen av disse studentene er også svært viktig, og derfor ønsker vi, i samarbeid med Eiendomsutvalget, og oppklare i hvilke muligheter som finnes, forteller lederen i Eiendomsmeglerstyret på BI, Anders Kløvning.

Bachelorstudiet «Eiendomsmegling» inneholder mange av kursene som også inngår på generell utdannelse innen økonomi. Nasjonale og internasjonale studier innen økonomi har et omfang av kurs innen metode, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, organisasjon, ledelse og markedsføring. På eiendomsmeglerstudiet får man en kombinasjon av fordypning innen kurs som relaterer seg direkte til eiendomsmegling og kurs innen mer generell økonomisk forståelse. Grovt sett kan man si at halve bachelorstudiet består av kurs innen økonomisk administrativ utdannelse og halvparten er direkte relatert til jus for eiendomsmeglere, eiendomsmegling, oppgjør, salg av eiendom, næringsmegling og eiendomsutvikling.

Etter at man har fullført og bestått studiets første år har man oppnådd tittelen «Bedriftsøkonom.» Studiets sammensetning gjør at man som ferdig utdannet med en bachelor i Eiendomsmegling kvalifiserer til en rekke masterstudier både nasjonalt og internasjonalt. De aller fleste masterstudier har opptakskrav som består i en bestemt fagkombinasjon og visse karakterer fra en bachelorgrad. Det er store variasjoner i disse kravene fra skole til skole, men de aller fleste mastergrader innen f.eks markedsføring, organisasjon, ledelse og økonomi har opptakskrav som bygger på grunnstammen i en økonomisk administrativ utdanning. Dette gjør at man med fagkombinasjonen på eiendomsmeglerstudiet vil ha mange valgmuligheter. De aller fleste masterstudier har et opptakskrav som tilsier at man må ha et gjennomsnitt på B eller minimum C. Noen studier vil også ha krav til at man må ha visse karakter i ulike typer fagfelt. F.eks ikke dårligere enn karakterer C i kurs innen metode.

Med en bachelorgrad i Eiendomsmegling, og ved å velge seg et ekstra kurs innen metode som valgkurs, vil man i tillegg kunne kvalifisere for opptak til master i økonomi og ledelse (siviløkonom). På 2. året på studiet inngår det et valgkurs. Dette utgjør ikke mer enn 7,5 studiepoeng av totalt 180 studiepoeng, men her har man muligheten til å velge et kurs innen metode, slik at man dekker fagkravet for opptak til masterstudiet i siviløkonomi. Tidligere studenter som nylig har gått ut med en bachelorgrad i Eiendomsmegling studerer i disse dager til å bli siviløkonom på masterstudiet både på BI og NHH. Det er også flere som studerer på NTNU innen master i Eiendomsutvikling og -forvaltning og på NMBU på master i Eiendomsutvikling.

Med andre ord  kan man velge mellom de mer generelle retningene, eller holde seg innenfor eiendomsbransjen hele utdanningsløpet. Vurderer du en mastergrad innen eiendomsutvikling, burde du søke om medlemskap i «Eiendomsutvalget» på BI. Dette er et eget interesseutvalg innen næringseiendom og eiendomsutvikling, og kan gi en forsmak på hvordan det er å jobbe i denne delen av eiendomsbransjen. Fra 1.juli starter et nyvalgt styre på oppgavene sine, og denne gjengen har store ambisjoner. Som medlem i utvalget deltar du på månedlige sammenkomster, der anerkjente eiendomsaktører forteller om sine erfaringer innen bolig- og næringseiendom. I tillegg arrangeres det foredrag, bedriftspresentasjoner og sosiale eventer. Ambisjonen er å skape en faglig og sosial møteplass for eiendomsinteresserte studenter på tvers av linjer, forteller den påtroppende lederen i Eiendomsutvalget på BI, Marcus Blohm.
Vi håper med dette at både Eiendomsmeglerstyret og Eiendomsutvalget kan bidra til å øke bevisstheten omkring eiendomsbransjen sine utdanningsmuligheter, og videre tilrettelegge for meglerstudentenes muligheter gjennom studietiden på BI.