BI endrer innholdet i eiendomsmeglerstudiet

Både bransjen og studentene har etterlyst en mer virkelighetsnær eiendomsmeglerutdannelse. Tredjeårsstudent Anders Kløvning (22) på BI er glad for endringene som gjøres på studiet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Studentene er nok ikke veldig godt forberedt dersom de går rett fra skolebenken og ut i megleryrket

Eiendomsmeglerstudiet på BI endres. Inn på timeplanen kommer eiendomsutvikling og muligheten for praksis. Student Anders Kløvning (22) etterlyser mer menneskekunnskap.

Eiendomsmeglerstudentene på Handelshøyskolen BI skal bli bedre rustet for yrkeslivet. Det er grunnen til at utdannelsen endres.

– Det har nok vært en litt for dårlig kobling mellom yrke og utdannelse, med litt for mye vekt på teori og litt for lite på praktisk innføring i yrket. Så vi har sett et behov for å få skrudd utdannelsen slik at sammenhengen mellom teori og praksis styrkes og læringsutbyttet av teorien blir bedre, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Det nye studieopplegget for eiendomsmeglerutdannelsen på BI er nettopp blitt godkjent av Finanstilsynet, som har ansvaret for autorisasjonen av eiendomsmeglere. Blant de viktigste endringene er muligheten for internship (praksisplass) under studiet, som både bransjen og studentene har ønsket seg, samt beslutningen om å innføre eiendomsutvikling på pensumlisten.

– Dessuten skal vi gi studentene våre enda større bredde. Utdannelsen legger ikke opp til at studentene bare blir eiendomsmeglere. Studentene skal få ytterligere kompetanse som kan brukes på flere områder, slik at de kan jobbe som alt fra eiendomsmegler eller eiendomsutvikler til saksbehandler på for eksempel et plan- og bygningskontor i en kommune, sier Paul Henning Fjeldheim, som er ansvarlig for BI-studiet.

Endringene, som NEF og BI har samarbeidet om å komme frem til, skal gradvis implementeres i studieopplegget i løpet av ett til to år.

«Ikke veldig godt forberedt»

1100 søkte seg til eiendomsmeglerstudiet på BI i år. 308 fikk plass.

Anders Kløvning, som går tredjeåret på bachelor i eiendomsmegling på BI i Oslo, sier han er positiv til alle endringer som gjøres fordi bransjen endres.

– Det er veldig bra at studiet følger etter og tilpasser seg, sier 22-åringen.

Selv om han er fornøyd med at det nåværende studieopplegget gir ham en grunnleggende økonomisk og juridisk forståelse og god innsikt i jus spisset inn mot eiendomsmegling, ser han behovet for endringer.

– Slik studiet er per i dag, så er nok ikke studentene veldig godt forberedt dersom de går rett fra skolebenken og ut i megleryrket, sier Kløvning, som også er leder av studentstyret ved eiendomsmeglerstudiet.

Han tror det er gunstig at det blir mer praktisk opplæring, spesielt for dem som ikke har jobbet på et meglerkontor ved siden av studiene.

– Med et internship kan man kombinere det faglige man lærer på skolebenken, med det mer praktiske man lærer ved å være ute i bransjen, sier Kløvning.

Selv har han skaffet seg en 20 prosents stilling som medhjelper i DNB Eiendom.

Lærte lite om mennesker

89 prosent av studentene ved eiendomsmeglerstudiet på BI var i jobb innen seks måneder etter endt utdannelse, viser BIs arbeidsmarkedsundersøkelse fra 2017.

Sarah Sleeman, eiendomsmegler hos Kaland og Partners, gikk rett ut i jobb etter at hun i 2015 var ferdig på eiendomsmeglerstudiet ved BI i Bergen. Etter to år i bransjen ser hun hvor verdifullt det hadde vært om de i studiet hadde lært mer om hvordan man møter og håndterer ulike mennesketyper.

– Menneskekunnskap er en stor og viktig del av eiendomsmeglerjobben, men det lærte vi veldig lite om. Yrkespraksis vil nok hjelpe de aller fleste studentene til å være bedre rustet for arbeidslivet, sier Sleeman.

– Dessuten er arbeidsdagen som eiendomsmegler veldig kompleks og variert. Gjennom et internship lærer man mye praktisk kunnskap, som man aldri vil kunne klare å dekke på skolen, sier hun.

Ønsker psykologi

Også Anders Kløvning har savnet opplæring i menneskekunnskap og psykologi i studiet.

– Megleryrket er jo helt klart i endring, og i takt med at flere enkle oppgaver digitaliseres, vil meglernes rolle endres mer mot en rådgivende rolle. Da er det ikke bare viktig å kunne jus og krav fra kjøper og selger, men også vite hvordan man håndterer mennesker og ulike situasjoner, sier han.

Studieansvarlig Fjeldheim på BI erkjenner at meglerstudiet til nå har vært litt for teoretisk, og sier at endringene som kommer, vil gi studentene bredere utdannelse – også innen menneskekunnskap. Han sier et internship skal tilby de studentene som velger det, kunnskap om både mennesker og det yrket mange brenner for å kunne arbeide innen.

– Vi har ikke lagt opp til så mye psykologi, men etikk gjennomsyrer flere av fagene våre. Og i det nye faget «salg og forretningsforståelse» skal vi blant annet se på retorikk og personlige egenskaper i salgssituasjonen. Målet er at eiendomsmegleren får større forståelse for sin rolle, sier Fjeldheim.

Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med endringene BI innfører.

– Menneskekunnskap – og det å kunne håndtere mennesker i ulike livsfaser på en god måte – vil alltid være en svært viktig egenskap hos eiendomsmeglere. Det ligger i bunnen som et vesentlig krav. Men det som vi ser blir stadig viktigere i tiden fremover, er å ha en høy eiendomsfaglig og juridisk kompetanse på boligrelatert jus. Eiendomsmeglerne trenger god fagkompetanse for å kunne gi gode råd, sier Geving.