Eksamensdatoer

Det er viktig at du selv undersøker når dine eksamener finner sted. Det gjøres oppmerksom på at valgfag er individuelt, og ikke hensyntatt i kalenderen under.

Det er viktig å notere seg at de fleste eksamener avholdes i hovedeksamensperioden. Det vil i midlertid også forekomme ettermiddags- og kveldseksamener, samt eksamener utenfor hovedeksamensperioden.

Vi henviser til @BI for ytterligere informasjon om eksamen.

Første året - Eiendomsmegling

1.Klasse: HØST 2018

 • HIS 3410 – Bedriften:
 • BØK 3422 – Bedriftsøkonomisk Analyse: 29. november 2018
 • MET 2910 – Matematikk for økonomer: 11. desember 2018
  – Kontrollprøve i matematikk må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Kontrollprøven blir avholdt i perioden 02.-16.april.
 • MRK 3414 – Markedsføringsledelse: Prosjektoppgave. 20. august 2018 – 12. desember 2018
 • EMS 3416 – Jus og Eiendomsmegling: 23. november 2018

Andre året - Eiendomsmegling

2.Klasse: Vår 2018

 • EMS 3521 – Eiendomsjus: 27. november 2018
 • EMS 3525 – Eiendomsmegling I: 17. desember 2018
 • SØK 3520 – Mikroøkonomi: 13. desember 2018

Tredje året - Eiendomsmegling

3.Klasse: HØST 2018

 • STR 3605 – Strategi: Flervalg. 28. november 2018
  Prosjektoppgave. 20. august 2018 – 22. november 2018
 • EMS 3651 – Oppgjør av eiendomshandler: 07. desember 2018

Noe du lurer på angående eksamen?