Fagansvarlig

Geir Einar Moen

Mitt navn er Geir Einar Moen, og sitter som fagansvarlig i Eiendomsmeglerstyret på Handelshøyskolen BI. Som fagansvarlig er jeg bindeleddet mellom klassene på eiendomsmeglerlinjen med deres klassekontakter, SBIO og administrasjonen.

Min hovedoppgave er å sørge for at alle eiendomsmeglerstudentene får maksimalt utbytte av studiehverdagen sin på BI. I praksis innebærer dette å svare på spørsmål, være tilgjengelig for alle klassene og følge opp klassekontaktenes arbeid. I tillegg passer jeg på om studentene trives med forelesningene, og ikke minst deltar jeg på møter med andre fagansvarlige og administrasjonen.

Kontakt