Leder

Bettina Klevengen Enebakk

Mitt navn er Bettina Klevengen Enebakk og er leder i Eiendomsmeglerstyret på Handelshøyskolen BI. Som linjeleder for alle meglerstudentene i Oslo er jeg hovedansvarlig for den daglige driften av linjeforeningen, og har det overordnede ansvaret for alle aktiviteter i regi av Eiendomsmeglerstyret. Alle i styret fokuserer primært på sine oppgaver, og som styreleder er det min overordnede oppgave å sørge for fremgang og resultater i vårt arbeid.

I praksis innebærer dette kontinuerlig jobbing med møteledelse, delegering av oppgaver, oppfølging av linjeforeningens arbeid, bindeleddvirksomhet mot andre instanser, ansvar for kommunikasjon, nettverksbygging, rekruttering, omdømmebygging, mediehåndtering, planlegging av fremdriften, eventer, prosjekter, budsjettrammer, markedsføring og all studentvirksomhet rettet mot eiendomsmeglerstudentene i Oslo.

Det er leder sin hovedoppgave å sørge for at alle meglerstudentene til en hver tid har et godt faglig og sosialt tilbud, både på og utenfor skolen. Dette omhandler å være bindeleddet til studentforeningen, andre linjeforeninger, administrasjonen, studentene og meglerbransjen. Leder deltar på linjeledermøter i SBIO, som en representant for alle meglerstudentene i Oslo.

EMS jobber for at eiendomsmeglerstudentene har et tilbud utover det forventede i sin hverdag.

Kontakt