Sosialansvarlig

Amanda Trettengen

Mitt navn er Amanda Trettengen og er sosialansvarlig i Eiendomsmeglerstyret på Handelshøyskolen BI. Som sosialansvarlig har jeg hovedansvar for planleggingen og gjennomføringen av alle eventer og sosiale sammenkomster i regi Eiendomsmeglerstyret. Et godt miljø for eiendomsmeglerlinjen er ikke bare viktig for trivselen i studiehverdagen, men også for å bygge nettverk for fremtiden.

I praksis innebærer dette å planlegge alle arrangementer, bistå til promotering, billettsalg, budsjettering og sikre at all planlegging skjer i tråd med eventplanen til Eiendomsmeglerstyret.

Det er sosialansvarlig sin oppgave å lytte og gi alle studentene en mulighet til å komme med innspill til nye eventer vi kan arrangere. Sosialansvarlig sitt fokus er først og fremst å legge til rette for at alle studenter på eiendomsmeglerlinjen skal få muligheten til å bli bedre kjent med hverandre, samt å bidra til å danne et godt miljø for alle.

Kontakt