OM SBIO

HISTORIE

Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) er studentforeningen ved BI i Oslo. SBIO er en religiøst og politisk uavhengig interesseorganisasjon som drives av og for studenter. Arbeidet består i å fremme studentenes interesser av faglig, sosial og velferdsmessig art overfor Handelshøyskolen BI. Studentforeningen fungerer også som et bindeledd mellom studentene og næringslivet, samt andre institusjoner.

SBIOs tre strategiske satsingsområder er studentaktiviteter, næringsliv og internasjonalisering.

SBIO består av 21 linjeforeninger, ca 26 ulike interesseutvalg, 6 større prosjekter, 6 stabsfunksjoner, samt ulike forum.

Handelshøyskolen BI er en av Norges største utdanningsinstitusjoner. Kjerneområdene ligger innenfor økonomi, markedsføring og ledelse. Handelshøyskolen BI i Oslo ligger i Nydalen, og har adresse Nydalsveien 37, 0442 Oslo. Handelshøyskolen BI i Oslo er en samling av de tidligere skolene BI Sandvika, BI Oslo, BI Norges Markedshøyskole, BI Norges Varehandelshøyskole og BI Ekeberg. Det er ca. 8.000 studenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Studentforeningen ble opprettet den 15. mai 2005, og er et resultat av en sammenslåing av studentforeningene fra de tidligere BI Høyskolene i Oslo-området; BI Sandvika (ca.1500 studenter), BI Oslo (ca.1200 studenter), BI Norges Markedshøyskole (ca.2500 studenter), BI Norges Varehandelshøyskole (ca.350 studenter) og BI Ekeberg. Fusjon – og integrasjonsprosessen av studentforeningene ble ledet av et interimsstyre bestående av ledere fra studentforeningene ved de respektive skolene; Ole Petter Leite (BI Norges Markedshøyskole), Jon Kåre Stene (BI Oslo), Herman Sjøberg (BI Sandvika) og Arne Langeland (BI Norges Varehandelshøyskole).

Du kan engasjere deg i SBIO i linjeforeninger, i et av de mange utvalgene vi har, i et prosjekt eller i en stabsfunksjon. For å lese mer om SBIO og de forskjellige tilbudene Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo har, besøk sbio.no.